Tanntrekking – kirurgi

Informasjon fõr behandling
– Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder, kan tannlegen vurderer om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse. Dersom tannen må opereres ut, vil man brette tannkjøttet til side, fjerne nødvendig kjeveben og dele tannen opp etter behov. Behandlingen avsluttes ved at såret renses og det settes et nødvendig antall sting.

Informasjon etter behandling
– Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.

la såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.

ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Svelges med vann.

vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.

vente 6-12 timer med å røyke.

unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.

unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.

unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.

skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.