Tannregulering

Tannstillingsfeil
Overbitt: Overkjevens tenner står for langt frem i forhold til underkjevens.

Behandling: Plate kan av og til benyttes for å fremme vekst av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som oftest må man også bruke streng både oppe og nede. Ved store overbitt må man ofte trekke to små jeksler i overkjeven for å få overkjevens tannrekke bakover.

Underbitt: Underkjevens tenner står for langt frem i forhold til overkjevens.

Behandling: Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

Kryssbitt: Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering.

Behandling: Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.

Saksebitt: Underkjevens tannbue er for smal i forhold til overkjevens tannbue.

Behandling: Plate eller streng for å utvide underkjevens tannbue.

Åpent bitt: Manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan gi problemer med å tygge og bite over maten.

Behandling: Streng i begge kjever for å lukke bittet. Ved store åpne bitt må tannreguleringen ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor man flytter kjevene sammen.

Dypt bitt: Tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven når man biter sammen. Ved svært dype bitt kan man bli plaget av at underkjevens fortenner biter i ganen og skader tannkjøttet.

Behandling: Streng i en eller begge kjever for å åpne bittet.

Trangstilling: Tennene står uryddig. Ved stor plassmangel kan permanente tenner bli hindret fra å komme ut og bli liggende i kjevebenet.

Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.

Agenesi: Manglende anlegg for en eller flere permanente tenner.

Behandling: Streng for å lukke luken der man mangler en tann. Alternativt kan man sette inn et implantat for å erstatte den manglende tannen.

Tannregulering
Kjeveortopedi er en spesialitet innenfor tannlegeyrket som krever 3 års videreutdanning. Kjeveortopeden jobber med pasienter henvist fra allmenntannlegen og behandler tannstillingsfeil både med hensyn til estetikk og funksjon.

Hvem får utført kjeveortopedi?
Det er vanligvis barn og ungdom som henvises for kjeveortopedisk vurdering og behandling. På denne måten kan bittfeil korrigeres tidlig, mens barnets kjever ennå er i vekst. Dette er til hjelp når tenner skal flyttes på. En kjeveortopedisk behandling tar vanligvis 1.5 til 2 år, men dette kan variere avhengig av hvilken bittfeil som skal korrigeres.

Den senere tid har det blitt vanligere også for voksne pasienter å få utført tannregulering. Behandlingen av voksne kan ta noe lengre tid enn hos barn, men nye metoder og materialer gjør at reguleringsprosessen er både skånsom og lite skjemmende.

Gangen i behandlingen
Ved første gangs konsultasjon vil man hos kjeveortopeden dokumentere behandlingsbehovet. Dette innebærer at man må lage gipsmodeller av tennene, ta nødvendige røntgenbilder og utføre en klinisk undersøkelse av tannsettet. Denne informasjonen danner grunnlaget for en behandlingsplan. Selve behandlingen vil variere etter hvilken bittfeil som skal korrigeres, og sluttresultatet vil oftest stabiliseres med tynne strenger som limes på baksiden av tennene.

Hva koster kjeveortopedisk behandling?
Det meste av kjeveortopedisk behandling utføres med støtte fra HELFO. Det vil si at man betaler en egenandel selv. Unntaket er tilfeller der behandlingen kun er estetisk motivert. Man vil motta et kostnadsoverslag før behandlingen settes i gang. Besøk gjerne HELFO sine sider for mer informasjon om refusjon ved kjeveortopedisk behandling (www.helfo.no).

Ulike behandlingsmetoder
Som tidligere nevnt, vil ulike tannstillingsfeil kreve ulik behandling. Her følger en kort oversikt over vanlig brukte metoder for tannregulering.

Faste strenger på tennenes forside
Tannregulering med streng gjøres i det permanente tannsettet både hos ungdom og voksne. Klosser limes på fremsiden av tennene og streng festes mellom disse. Man kan ha streng bare i én kjeve, men som regel må man ha i begge kjever for at bittet skal passe. Behandlingstiden med faste strenger er oftest 1,5 til 2 år. Når behandlingen er avsluttet, vil man oftest lime en tynn streng (retainer) på baksiden av fortennene. Dette gjøres for å stabilisere sluttresultatet.

Faste strenger på tennenes bakside
I motsetning til konvensjonell tannregulering som har strenger festet på forsiden av tennene, er denne varianten limt på tennenes bakside. Klossene og strengen er dermed ikke synlig, og ingen ser at man har regulering. Dette er en reguleringstype som ofte benyttes av voksne pasienter.

Tannregulering på baksiden av tennene fungerer ellers etter de samme prinsippene som på forsiden av tennene. Behandlingstiden varierer mellom 6 og 24 måneder, alt etter hvor stor bittfeilen er. Når behandlingen er avsluttet vil man lime en tynn streng (retainer) på baksiden av fortennene for å stabilisere sluttresultatet.

Reguleringsskinner / Clear Aligners
Reguleringsskinner er en ny måte å rette tennene uten klosser og streng og skjer ved hjelp av en rekke nesten usynlige skinner i gjennomsiktig plast. Ved hjelp av 3D-teknologi blir det fremstilt en rekke skinner som flytter litt og litt på tennene frem til ønsket posisjon. Skinnene skal brukes hele tiden, unntatt når man spiser eller pusser tennene. Man bytter disse skinnene hver 14. dag, og møter til kontroll hos tannlegen/kjeveortopeden ca. hver 4.-8. uke. Behandlingstiden varierer etter hvor stor bittfeilen er, men de fleste behandlingene er ferdig i løpet av ett år. Sluttresultatet vil sikres ved å lime en tynn streng (retainer) på tennenes bakside.

 

Plate
Avtagbare plater brukes som regel som innledende behandling for å forebygge tann- og kjevestillingsfeil hos barn og ungdom. Dette kalles for funksjonell kjeveortopedi, og man hjelper her kjeven med å vokse i riktig retning, slik at den får en naturlig form, størrelse og posisjon. Dette vil igjen hjelpe på at man får bedre plass til de permanente tenner og at bittet passer. Plater kan også brukes etter man er ferdig utvokst, men da er det som regel kun for å rette på små feilstillinger av enkelttenner. De kommer i svært mange forskjellige utforminger, alt etter hvilken funksjon platen skal ha. Platene er laget av plast (akryl) med tynne metallstenger, og brukes som oftest i overkjeven. For å oppnå god effekt må disse brukes minst 10 timer i døgnet. Ved større bittfeil må man også ha faste strenger når de permanente tenner har kommet ut.