Tannpleierens oppgaver

Tannpleierens oppgaver
Tannpleierne er en autorisert yrkesgruppe med en 3 årig bachelorutdanning. Tannpleierne arbeider primært med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. Gjennom sitt arbeid med alle aldersgrupper i befolkningen, har tannpleierne en sentral rolle i tannhelsetjenesten, og den øvrige helsetjenesten.

De fleste tannpleiere er ansatt i den offentlige tannhelsetjeneste, men stadig flere arbeider innen privat sektor. I privat og offentlig tjeneste, vil tannpleieren kunne tilby en rekke tjenester som fremmer tannhelse. Dette omfatter både informasjon, diagnosestilling og kliniske arbeidsoppgaver. Tannpleieren samarbeider tett med tannlegen og vil henvise pasienten videre ved behov.