Hildegunn

Hildegunn er utdannet som tannpleier i Bergen og har 30 års erfaring i bransjen.
I klinikken arbeider hun som tannpleier med ansvar for behandling / oppfølging og kontroll av pasienter. Hun har også flere vesentlig administrative oppgaver i selskapet der hun og er styremedlem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *