Trond
Helgesen

Trond har vært tannlege i over 30 år og nesten all sin tid som privatpraktiserende her i Østre Nesttunvei på Nesttun. Han er almenpraktiserende med lang klinisk erfaring.

Cathrine
Wiik Bjørnebo

Cathrine er tannhelsesekretær og har arbeidet i tannhelsebransjen siden 1999.
Hun har vært her på Nesttun siden 2004 og er den du møter i resepsjonen og oftest i telefonen.
Hun assisterer og klinisk tannlege Marit Langenes Danielsen.

Hildegunn
Skauge Jenssen

Hildegunn er utdannet som tannpleier i Bergen og har 30 års erfaring i bransjen.
I klinikken arbeider hun som tannpleier med ansvar for behandling / oppfølging og kontroll av pasienter. Hun har også flere vesentlig administrative oppgaver i selskapet der hun og er styremedlem.

Randi
Benes

Randi er tannhelsesekretær og har arbeidet i tannhelsebransjen siden 2007.
Hun jobber klinisk med Tannlege Trond Helgesen.

Marit
Langenes Danielsen

Marit er utdannet tannlege i 1998 og har vært i klinikken her hos oss på Nesttun siden 2006. Marit er og almenpraktiserende og har før hun kom til Nesttun arbeidet i andre klinikker.